Úvod Slovník

Slovník

Anestézie – umělé uspání pacienta (celková), nebo znecitlivění určitého místa (lokální), za účelem provedení bolestivého lékařského zákroku.

Aplikace – znamená doslova uplatnění, má mnoho významů dle textu a oboru. Zde znamená nanesení léčivé látky, aby se mohla uplatnit ve prospěch zdraví.

Diagnostika – je zkoumání příčin, okolností a stavu nemocného, následné určení konkrétní nemoci.

Fixace – zpevnění. V tomto případě jde o zpevnění krytí na ráně.

Chronické onemocnění – dlouhodobé opakující se onemocnění, které má často i stádia relativního klidu a návratu nemoci.

Prevence – soubor opatření, které mohou předejít nepříjemným jevům např. nemoci

Sanace – náprava škod. V tomto případě jde o úpravu spodní části bércového vředu, tedy jeho podkladu.

Stimulace – okolnost, pobídka či popud, který povzbuzuje v pozitivním smyslu člověka či jiné živé organismy k určité aktivitě a činnosti. V tomto článku jde konkrétně o povzbuzení k  vytváření nové tkáně.

Trauma a mikrotrauma – rány vzniklé za nějakých okolností (odřeniny, úrazy, praskliny apod.), mikrotraumata jsou malé ranky, které nemusí být téměř ani okem postřehnutelné.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Bradavice.org
Kontakty