Úvod Slovník

Slovník

Anestézie – umělé uspání pacienta (celková), nebo znecitlivění určitého místa (lokální), za účelem provedení bolestivého lékařského zákroku.

Aplikace – znamená doslova uplatnění, má mnoho významů dle textu a oboru. Zde znamená nanesení léčivé látky, aby se mohla uplatnit ve prospěch zdraví.

Diagnostika – je zkoumání příčin, okolností a stavu nemocného, následné určení konkrétní nemoci.

Fixace – zpevnění. V tomto případě jde o zpevnění krytí na ráně.

Chronické onemocnění – dlouhodobé opakující se onemocnění, které má často i stádia relativního klidu a návratu nemoci.

Prevence – soubor opatření, které mohou předejít nepříjemným jevům např. nemoci

Sanace – náprava škod. V tomto případě jde o úpravu spodní části bércového vředu, tedy jeho podkladu.

Stimulace – okolnost, pobídka či popud, který povzbuzuje v pozitivním smyslu člověka či jiné živé organismy k určité aktivitě a činnosti. V tomto článku jde konkrétně o povzbuzení k  vytváření nové tkáně.

Trauma a mikrotrauma – rány vzniklé za nějakých okolností (odřeniny, úrazy, praskliny apod.), mikrotraumata jsou malé ranky, které nemusí být téměř ani okem postřehnutelné.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek

Chcete dostávat inspiraci pro zpestření vašeho zdravého života?

My se o to postaráme!

Copyright 2006–2018 © Bradavice.org
Kontakty